Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΗ 28η "Έμπορο-βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας", θα διεξαχθεί από 19 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2012, στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου στα Κοίλα Κοζάνης.